Hồ Văn Đạt

Thích Tiger

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Vietcombank

9395069446

Copy

Techcombank

19038628258013

Copy

Vib

008224618

Copy

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

  • Ghi rõ họ và tên (kèm email thì càng tốt)
  • Chuyển khoản xong chụp bill gửi lại để em xác nhận!